14 za 13 / 14 in 13

Dlouho jsem nosil v hlavě tu myšlenku, dlouho jsem nemohl na nic přijít. Až tu náhle..

Před nějakým časem jsem na blogu Lenky našel příspěvek nazvaný “13 in 12 challenge“. Vrtalo mi hlavou, jak je možné, že jsem na něco podobného nepřišel sám 🙂 Ale na druhou stranu – lidé často cestují daleko za hranice naší země a přitom ji pořádně neznají a velmi obtížně hledají slova, jak by ji popsali, a místa, které stojí za to vidět. Naštěstí strýček Google po chvíli pomohl a nápad byl na světě – článek tady.

Nechci po vás, abyste si článek četli až do konce, vybral jsem to nejpodstatnější. Autor zvolil vždy několik nejzajímavějších míst českých krajů a to dává dostatečné množství přírodních úkazů, architektonických památek a hezkých míst, která určitě stojí za to navštívit. Chci stihnout všech 14 krajů za 13 měsíců, doporučíte mi, co bych neměl vynechat?

-=*=-

I had this idea in my head for quite a lot of time, but I couldn’t find any solution. But one day..

Recently I was reading a blog post of my friend Lenka called “13 in 12 challenge“. I got curious immediately but a different idea struck me. People travel a lot across borders of our country, but they don’t even know what beauties can be found “at the doorstep” and also there’s a lot of places still to be discovere 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.