Nový byt (1) – koupě nemovitosti

Rozhodli jsme se pořídit si vlastní bydlení. Mezi podnájmem a vlastnictvím nemovitosti se ovšem nachází několik stádií – různě dlouhých, nervy vysilujících i příjemných. Nemluvě o rekonstrukci a vybavení.

Nejprve několik slov úvodem. S přítelkyní jsme se už poněkolikáté stěhovali a usmysleli jsme se, že už takto více nechceme. Po mnoha měsících jsme se dostali na prohlídku bytu, který téměř z oka vypadl bytu zamítnutému pro nedostatek našetřených financí. Na stejném sídlišti, jen byl v domě o 300 metrů jinde.

Po přibližně 20 prohlídkách a 2 téměř podepsaných rezervačních smlouvách jsme už ani nedoufali, že vše dopadne v pořádku. Nyní jsem již majitelem bytu i v oficiálních rejstřících, tak můžu proces s poněkud menšími nervy sepsat a poradit tak i jiným.

Smlouvy a jiné důležité papírové věci

Papírování se v mém případě odehrávalo na několika frontách:

  • smlouvy se stávajícím majitelem: smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva kupní
  • smlouvy s realitní kanceláří a advokátem: svěřenecká smlouva (odpovídající rezervačním smlouvám u jiných real. kanceláří), smlouvy o úschově financí u advokáta
  • vyřízení hypotéky: smlouva o hypotečním úvěru, vklad zástavního práva na nemovitost do katastru, vklad nového majitele nemovitosti do katastru
  • fyzické předání bytu: předávka bytu a soupis předávacího protokolu (stavy odběru energií, předání klíčů), převod smluv na odběr energií, změna majitele v evidenci Společenství vlastníků jednotek a s tím spojené platby záloh

Časový průběh procesu

Celý proces trval téměř přesně 4 měsíce, ale myslím si, že se dal zvládnout i za podstatn 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.