40 zajímavých poznatků ze života

Bryan Caplan, americký profesor ekonomie a zanícený bloger na téma ekonomie a filosofie, se u příležitosti svých 40. narozenin zamýšlí nad 40 věcmi, které se doposud naučil. Je to velmi zajímavé čtení, odkaz zde.

V desátém bodě u kapitoly “Filosofie” uvádí jako velmi zajímavý text Epikurea o štěstí v životě, odkaz zde. Text je to velmi hutný, psaný archaicky, ale přesto velmi silný. St 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.