Knížky, které byste si měli přečíst

Zajímalo vás někdy, jaké knížky jsou veřejností hodnoceny jako nejlepší? Které knihy opravdu stojí za to si přečíst?

Britský deník The Guardian spojil do jednoho dokumentu nejčtenější, nejpůjčovanější a nejvíce propagované knihy, výsledný seznam je k dispozici zde.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejčasteji zmiňovanými tituly jsou 1984, Hlava 22, Zločin a trest, Jako zabít ptáčka nebo Velký Gatsby. Milým překvapením jsou ovšem také zmínky o Stopa 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.