Nový byt (1) – koupě nemovitosti

Rozhodli jsme se pořídit si vlastní bydlení. Mezi podnájmem a vlastnictvím nemovitosti se ovšem nachází několik stádií – různě dlouhých, nervy vysilujících i příjemných. Nemluvě o rekonstrukci a vybavení.

Nejprve několik slov úvodem. S přítelkyní jsme se už poněkolikáté stěhovali a usmysleli jsme se, že už takto více nechceme. Po mnoha měsících jsme se dostali na prohlídku bytu, který téměř z oka vypadl bytu zamítnutému pro nedostatek našetřených financí. Na stejném sídlišti, jen byl v domě o 300 metrů jinde.

Po přibližně 20 prohlídkách a 2 téměř podepsaných rezervačních smlouv 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.