Categories
Ohlédnutí

malé okénko do historie

Je 25. února. Pro politické dění v minulosti ne nevýznamný den, ať se svým smýšlením nacházíte na kterémkoli konci politického spektra. Již 60 let si připomínáme události, které se tento den udály v roce 1948. Československo se po přijetí abdikace ministrů nepatřících do Komunistické strany dostalo na začátek období totality, politicky orientovaných represí a potlačování lidských práv.

Nechci se obsáhleji rozepisovat o všech událostech, které projevu Klementa Gottwalda z balkónu Nostického paláce na Staroměstském náměstí (delší článek zde). Spíše mne zaujalo, jakou roli v českých dějinách hrají letopočty, které končí osmičkou. (další části jsou výtahem z tohoto článku na Wikipedii)

1158 – Vladislav II. je korunován druhým českým králem

1198 – Přemysl Otakar I. korunován na krále, tentokráte už s dědičnou platností

1278 – Přemysl Otakar II. zabit při bitvě na Moravském poli

1308 – Fridrich Habsburský podepisuje smlouvu, ve které se vzdává českých zemí ve prospěch Jindřicha Korutanského, za 45 tisíc hřiven

1348 – založena Univerzita Karlova

1378 – umírá Karel IV., asi nejslavnější český panovník, “otec vlasti”; na český trůn nastupuje jeho syn Václav IV.

1448 – zemským správcem se stává Jiří z Poděbrad, který je později českými stavy roku 1458 prohlášen za krále

1618 – Českým stavovským povstáním (potažmo defenestrací dvou královských úředníků) začíná Třicetiletá válka, která patří k prvním ozbrojeným bojům s celoevropským dopadem, ta přispěla mimojiné k emigraci Jana Amosa Komenského z českých zemí; skončila 1648

1818 – založeno Národní muzeum

1848 – zrušena robota, tedy povinnost poddaných pracovat na polích svých plánů

1868 – položen základní kámen Národního divadla

1918 – po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie vytvořena Československá republika (ke které do roku 1945 patřila i oblast Podkarpatské Rusi), po dlouhých letech pod nadvládou Vídně tak české země opět získávají samostatnost

1938 – na základě Mnichovské dohody ztrácí Československo třetinu svého území, většina připadá rozpínajícímu se Německu, česká část Těšínska Polsku

1948 – události z února 1948 jsem již zmiňoval, k moci se politickým převratem dostávají komunisté

1968 – probíhá liberalizační hnutí (známé jako Pražské jaro), které si klade za cíl uvolnění těsných podmínek pod totalitní nadvládou – bohužel je poraženo a zastaveno v srpnu 68 invazí “spřátelených vojsk” zemí Varšavské smlouvy

1978 – první člověk ve vesmíru, který nebyl ani Američan, ani občan Sovětského svazu – Čechoslovák Vladimír Remek

1998 – postu premiéra se dočasně ujímá Josef Tošovský, aby při parlamentních volbách převzala vládu ČSSD v čele s Milošem Zemanem; no a samozřejmě slavné české hokejové vítězství na olympiádě v Naganu

2008 – po desetnících a dvacetnících budou v srpnu staženy také padesátihaléřové mince

Je zvláštní, kolik důležitých událostí má tu osmičku na konci. Že by náhoda?

(pro zájemce uvádím ještě jiné články na podobné téma – zde, zde nebo zde nebo ještě rozsáhlejší seznam zde)

3 replies on “malé okénko do historie”

Ona ta osmička zas taková náhoda není, je o tom moc pěkná knížka – Mayský kalendář (Carl Johan Calleman). Popisuje tam časové cykly, co se při jejich průběhu a změně stalo, jak na to reagovali lidé, od vynálezu písma až po válku v Iráku, “osudné” osmičce…

Mám ji rozečtenou, ale dala jsem si dedlajn 😀 jí do Velikonoc dočíst, takže ti jí pak určitě půjčím. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *